Back to International Channel a service of Christianity Today
 

 
Main  |  Contact Us
Site Search

International Affiliates
Arab League Arabic
China Chinese
Netherlands Dutch
Australia English (Australia)
Canada English (Canada)
India English (India)
India English (S. Africa)
U.K. English (U.K.)
France French
Germany German
Italian Italian
Japan Japanese
Korea Korean
Norway Norwegian
Brazil Portuguese (Brazil)
Russia Russian
Chile Spanish (Chile)
Costa Rica Spanish
      (Costa Rica)

Sweden Swedish

Who is Jesus?

Multi-Language Resources
Bible Gateway
Evangelism
Christian Answers

Training
Magazine Training Institute
Media Associates International
Mentor Link
Cook Communications Ministries


Home > International > Dutch

 Our Dutch Affiliates

Dutch Evangelische Omroep
View in: Dutch

Evangelische Omroep De missie van de Evangelische Omroep staat geformuleerd in ons Mission Statement: De EO is een omroepvereniging binnen het publieke bestel die mensen wil bereiken met het Evangelie van Jezus Christus en daarin dicht bij God en dicht bij mensen wil zijn. Zij gebruikt daarvoor televisie, radio, nieuwe media, bladen, activiteiten en andere passende middelen. Zij is een beweging van christenen die over kerkmuren heen hun eenheid vinden in Jezus Christus en elkaar toerusten voor hun werk in de wereld.


Dutch Agapè Nederland
View in: Dutch

Agape Nederland Wij zijn een internationale en interkerkelijke beweging van mensen met een passie voor Jezus Christus om de Grote Opdracht te helpen vervullen. Het Griekse woord Agapè betekent: Gods liefde voor mensen, onze liefde voor God en de zelfopofferende liefde die we voor elka ar moeten hebben. Deze liefde willen we uitdelen aan de mensen om on s heen.

In Nederland startte de beweging in 1969 onder leiding van Jan en Nel Kits. Vanaf 2007 ligt de nationale leiding bij Mark en Mira de Boer.

Agapè richt zich op de volgende werkvelden: StudentLife, Stadswerk, FamilyLife, Vrouwenwerk, (Online) Mediaen Athletes in Action. Agapè maakt mensen deel van hun leven. Door dat te doen kunnen ze getuigen van wie Jezus Christus is en wat Hij voor hen betekent.


 News from Christianity Today

For news from the Dutch speaking world, click here.

Belgium
Netherlands

 Multi-language Resources

Wie is Jezus?
Welk deel van de wereld u ook bezoekt. Met welke mensen u ook spreekt. Van welke godsdienstige overtuiging men ook is. Hoe toegewijd ook aan zijn eigen godsdienst. Als men iets weet van de geschiedenis, dan moet men toegeven dat er nooit iemand als Jezus van Nazareth heeft geleefd. Hij is de meest unieke persoon van alle tijden.

ChristianAnswers.net Christian Answers
ChristenAntwoorden is een globale dienst ontworpen voor doeltreffende evangelisatie, scholing en leerlingschap via het internet. Het hoofddoel is bediening-door vrije verschaffing van nauwkeurige, bijbelse antwoorden van grote verscheidenheid over vragen die opkomen zowel bij Christenen als niet-Christenen.

Bible Gateway
Read the bible online.

Evangelism Toolbox
Welcome to "The Evangelism Toolbox," the ultimate database for Christian resources to share your faith in Christ, offered by many of the top evangelical organizations worldwide.share this pageshare this page
SUBSCRIBE!

News and Commentary from a Biblical Perspective
Free E-Newsletter
Sign up for the Christianity Today Connection Newsletter (All fields required):