Back to International Channel a service of Christianity Today
 

 
Main  |  Contact Us
Site Search

International Affiliates
Arab League Arabic
China Chinese
Netherlands Dutch
Australia English (Australia)
Canada English (Canada)
India English (India)
India English (S. Africa)
U.K. English (U.K.)
France French
Germany German
Italian Italian
Japan Japanese
Korea Korean
Norway Norwegian
Brazil Portuguese (Brazil)
Russia Russian
Chile Spanish (Chile)
Costa Rica Spanish
      (Costa Rica)

Sweden Swedish

Who is Jesus?

Multi-Language Resources
Bible Gateway
Evangelism
Christian Answers

Training
Magazine Training Institute
Media Associates International
Mentor Link
Cook Communications Ministries


Home > International > Swedish

 Our Swedish Affiliates

Dagen Swedish Dagen
View in: Swedish

Nya Dagen är Sveriges enda dagstidning på kristen grund. Dagen.com är dessutom landets främsta kristna nyhetsservice. Tidningens uppgift är att vara plattform mellan samhälle och kyrkan, att ge läsare information och argument för att kunna leva ett kristet liv i det moderna samhället. Tidningen används flitigt av politiker och andra opinionsbildare för att få en bild av kyrkornas verksamhet och åsikter.

år 2002 var Nya Dagen den svenska dagstidning vars upplaga ökade mest, procentuellt sett. Det innebär att intresset för kristen tro i Sverige—trots sekularisering—är på frammarch. Nya Dagens målsättning är att förena en varm evangelisk profil med professionell journalistik, ett koncept som så långt ser ut att vara uppskattat.Crossnet Swedish Crossnet
View in: Swedish

Crossnet.se är en av de största kristna mötesplatserna i Skandinavien. Crossnet.se vill vara en relevant och aktuell portal, en mötesplats och en given startsida på internet.

Ungdomsportalen crossnetFLOW, som är en del av Crossnet.se, är den naturliga mötesplatsen för tusentals ungdomar. crossnetFLOW har ett community där medlemmar kan interagera med varandra samt undervisning, livsberättelser och artiklar, med mera. crossnetFLOW vill presentera Jesus och önskar vara ett bland många redskap för en kommande ungdomsväckelse i Sverige.


Crossnet.se drivs av Crossnet AB som är ett IT-företag med fokus på webbaserade tjänster.

 News from Christianity Today

For news from Sweden, click here.

 Multi-language Resources

ChristianAnswers.net Christian Answers
ChristianAnswers.Net is a mega-site providing biblical answers to contemporary questions.

Bible Gateway
Read the Bible online.

Evangelism Toolbox
Welcome to "The Evangelism Toolbox," the ultimate database for Christian resources to share your faith in Christ, offered by many of the top evangelical organizations worldwide.share this pageshare this page
SUBSCRIBE!

News and Commentary from a Biblical Perspective
Free E-Newsletter
Sign up for the Christianity Today Connection Newsletter (All fields required):