Galego

RSS
Galician

Christianity Today está comprometido a servir á igrexa global. Ofrecemos materiais seleccionados en galego. Se quere opinar sobre a nosa calidade, propoñer artigos para a tradución, axudar coa tradución ou a compartir artigos traducidos, pode ponerse en contacto con CT Global aquí.

Advento: Esperanza Viva
Advento: Esperanza Viva
Leituras devocionais diárias do Christianity Today.